Selecteer een pagina

carton 62

Werkplaats van Dirck Crabeth, Gouda, 1559

Van dit carton ontbreekt de schenkersrand, net als bij de hiernavolgende cartons 63 en 64. Wel is bij uitzondering het arket bewaard gebleven. De compositie is gedrongen en vol door de massieve, gebogen soldatenfiguren op de voorgrond en de figuur van de herrezen Christus. Om het verschil in kwaliteit tussen de als eigenhandig beschouwde cartons van Dirck Crabeth en die welke afkomstig zijn uit zijn atelier te verduidelijken, is een vergelijking van bijvoorbeeld de atletische soldaat op de voorgrond in strook B2 met de voorgrondfiguren en het wapenkuras in het laatste carton van de kunstenaar (carton 6) zinvol. Voorts kan worden geconstateerd dat de gelaatstypologie in carton 6 anders is. Maar vooral valt op dat de plasticiteit in carton 6 krachtiger is, en dat de (kruis-) arceringen om deze plasticiteit te bereiken daar subtieler en effectiever zijn. Vergelijking van de wederopgestane Christus met de Jezus in het eerste carton (15) levert een identiek figuurtype op. Het modelÈ en de suggestie van plasticiteit is in laatstgenoemd carton echter overtuigender. Ook het stilleven met schenkkan en drinkschaal in de rechter benedenhoek is misplaatst in die ruimte in vergelijking met bijvoorbeeld het stilleven op de tafel in de tent van Holofernes in carton 6. Verder zijn het landschap en de overgang naar de achtergrond van mindere kwaliteit dan in de grote cartons van Dirck Crabeth zelf. De genoemde verwantschap met diens compositie- en figuurstijl en in mindere mate met diens tekentechniek maken duidelijk dat ook dit carton in het atelier van Dirck Crabeth moet zijn ontstaan, maar door een andere hand zijn getekend dan de zijne.

Bekijk het carton van dichtbij, zie details die ontwerper heeft xxxxxxxxxxxxxx:

#

Schenkers:

Robert Jansz. (Ü1565), prior van het nonnenklooster van St. Margriet, Gouda

Glasschilder:

Werkplaats van Dirck Crabeth, naar ontwerp van de meester

Afmetingen van het carton:

in twee stroken, de schenkersrand ontbreekt; 170,5 x 59,7 en 169 x 59,7 cm; het arket 80,5 x 59,9 cm (achterzijde van het arket van carton 64).

Kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn:

Details

Glas in HD #
[et_pb_popup_builder _builder_version="3.0.106" popup_source="iframe" divi_layout="146" trigger_condition="class_id" trigger_button_align="left" modal_style="1" tablet_sizes="off" mobile_sizes="off" trigger_class_id="31125" title="popup" /]