Selecteer een pagina

carton 63

Lambert van Noort, Antwerpen, 1562

Het carton voor glas 63 vertoont stilistisch en technisch grote verwantschap met de cartons voor de glazen 62 en 64. De plaatsing van de figuren in het landschap, de langgerekte figuren zelf met de karakteristieke spitse vingers, hun hoofden op dezelfde hoogte, en de gelaatstypen, alle zo kenmerkend voor het werk van Dirck Crabeth, zijn in alle drie de cartons terug te vinden. Ook zijn de genoemde cartons getekend met zwart krijt en is overal dezelfde zware (kruis-) arcering toegepast. De overeenkomst in de hoofden van de apostelen in de cartons 63 en 64 is overduidelijk. Met alle overeenkomsten zijn er ook verschillen aan te wijzen. De hoekige plooival in de kleding van de knielende figuren van Petrus en Maria op de voorgrond correspondeert weliswaar met de archaÔserende stijl van deze cartons, maar wijkt af van de lange, meer klassieke plooival die de lichamen omsluit in de grote cartons van Dirck Crabeth en ook in de overige ëkleine cartonsí. Van carton 63 ontbreekt de schenkersrand. Een impressie van het oorspronkelijke voorkomen geeft de natekening van glas 20, waarin deze panelen samen met enkele andere Regulierenglazen in de periode 1580-1922 waren gemonteerd (afb. p.*). In deze natekening uit 1673 zijn in de incomplete schenkersrand uitsluitend twee lege nissen te zien, maar onder de vorige voorstelling, nu glas 62, zijn er wel twee halve figuren van geestelijken. Een van deze moet ongetwijfeld de schenker van dit raam geweest zijn. Opmerkelijk is het opschrift ëDirck inden Haení op de achterzijde van strook B2. Deze tekst verwijst niet naar de schenker van dit glas, en zijn betekenis is vooralsnog onduidelijk. De naam zou kunnen verwijzen naar de bewoner van het pand ëIn den Haení, Dirck Willemsz., schepen van Gouda in de jaren 1537-1539 en later ook burgemeester in de jaren 1559, 1561, 1562, 1565 en 1571. Dirck Willemsz. was de zwager van Jan Gerritsz. Heye, de schenker van glas 18. Volgens een andere interpretatie heeft de tekst te maken met de schenker van glas 60, Dirck Cornelisz. van Reynegom.

Bekijk het carton van dichtbij, zie details die ontwerper heeft xxxxxxxxxxxxxx:

#

Schenkers:

Willem Jacobsz. (ÜGouda 1573), overste en biechtvader van het Clarissenklooster van St.Marie, Gouda

Glasschilder:

Werkplaats van Dirck Crabeth, naar ontwerp van de meester

Afmetingen van het carton:

in twee stroken, de schenkersrand en het arket ontbreken; 188,5 x 60 en 193,3 x 60,7 cm.

Kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn:

Details

Glas in HD #
[et_pb_popup_builder _builder_version="3.0.106" popup_source="iframe" divi_layout="146" trigger_condition="class_id" trigger_button_align="left" modal_style="1" tablet_sizes="off" mobile_sizes="off" trigger_class_id="31125" title="popup" /]