Selecteer een pagina

carton 9

Lambert van Noort, Antwerpen, 1561

Dit is chronologisch het tweede van de drie bewaard gebleven ramen van de Antwerpse glasschilders in de Goudse Sint Jan, die zich alle in het noordelijke deel van de kooromgang bevinden. In tegenstelling tot de praktijk van hun Goudse vakbroeders werkten de Antwerpse glasschilders met een gespecialiseerde schilder-ontwerper samen, Lambert van Noort. Het raam is niet gedocumenteerd en het bevat evenmin opschriften of een datering. De twee signaturen van Lambert van Noort in de stroken A en B, die later zijn overgeschilderd, bevestigen de toeschrijving, en het jaartal 1561 achter de signatuur vormt een aanknopingspunt voor de datering. De eerste scËne in de kooromgang die aan het leven van Johannes de Doper, de patroonheilige van de kerk is gewijd, toont de verschijning van de engel GabriÎl aan Zacharias in het middenplan, terwijl hij bezig is het wierookoffer op te dragen. Zacharias verneemt het nieuws van de geboorte van zijn zoon, die hij Johannes moet noemen. De scËne speelt zich af in een rijk tempelinterieur, dat karakteristiek is voor alle ontwerpen van Lambert van Noort. De grote figuren vertonen talloze pentimenti en de letters op hun kleren geven de kleur aan van het te gebruiken glas. De schenkersrand is maar ÈÈn paneel hoog vanwege het orgel dat zich vroeger onder het raam bevond. Dit orgel wordt regelmatig genoemd in de opschriften van later datum op de achterzijde van de stroken bij de beschrijving van de plaats van het glas. Door de beperkte omvang van de schenkersrand was het niet mogelijk een met de hoofdscËne corresponderende architectonische achtergrond en perspectief toe te passen. De figuren ñ de schenker, de Goudse burgemeester Dirck van Hensbeeck, zijn familie en de door hem begunstigde weeskinderen ñ zijn tot hun middel afgebeeld en bovendien in een veel kleinere schaal weergegeven dan de bijbelse figuren.

Bekijk het carton van dichtbij, zie details die ontwerper heeft xxxxxxxxxxxxxx:

#

Schenkers:

Dirck Cornelisz. van Hensbeeck (1569), burgemeester van Gouda

Glasschilder:

Digman Meynaert en werkplaats, Antwerpen

Afmetingen van het carton:

vier stroken, in lengte variÎrend van 712 tot 768cmen 65cmbreed

Kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn:

Details

Glas in HD #
[et_pb_popup_builder _builder_version="3.0.106" popup_source="iframe" divi_layout="146" trigger_condition="class_id" trigger_button_align="left" modal_style="1" tablet_sizes="off" mobile_sizes="off" trigger_class_id="31125" title="popup" /]