Selecteer een pagina

Glas 10 | De aankondiging van de geboorte van Jezus (1656)

Koor

Het oorspronkelijke glas is verloren gegaan. De huidige voorstelling dateert uit de zeventiende eeuw.
In de bovenste helft is de aankondiging uitgebeeld volgens het oude ontwerp. De aartsengel Gabriël kondigt Maria de geboorte van Jezus aan (Annunciatie). Hij wijst naar de Heilige Geest, die in de gedaante van een duif in een zonnestraal neerdaalt. Zij wordt door de Heilige Geest aangeraakt (vgl. glas 64). De spinnende kat links van Maria typeert haar als een vrouw van gebed. Onder de rechterarm van Gabriël zien we in de verte Jozef, de verloofde van Maria, die timmerman was, houtbewerken.
Het benedenveld is gevuld met de wapens van de kerkmeesters en van de andere vroedschapsleden van Gouda in 1655 en voorts met de wapens van de abt en van de stichter van het klooster, Fulcourt van Berne, heer van Teisterbant. Aan weerszijden van laatstgenoemde wapens zien we een vlinder en een libelle. Onder de cartouche beneden de wapens van Holland en Gouda.
Twee spreuken herinneren aan de vernieuwing van het Glas: “1559 Me dabat antistes Bernardi Wellius olim” (1559 Eertijds heeft Van Wel, priester van Berne, mij geschonken) en “1655 Aediles seniores iam periise vetant” (1655 Nu doen kerkmeesters mij voor verval door ouderdom bewaren).

Koor

Het oorspronkelijke glas is verloren gegaan. De huidige voorstelling dateert uit de zeventiende eeuw.
In de bovenste helft is de aankondiging uitgebeeld volgens het oude ontwerp. De aartsengel Gabriël kondigt Maria de geboorte van Jezus aan (Annunciatie). Hij wijst naar de Heilige Geest, die in de gedaante van een duif in een zonnestraal neerdaalt. Zij wordt door de Heilige Geest aangeraakt (vgl. glas 64). De spinnende kat links van Maria typeert haar als een vrouw van gebed. Onder de rechterarm van Gabriël zien we in de verte Jozef, de verloofde van Maria, die timmerman was, houtbewerken.
Het benedenveld is gevuld met de wapens van de kerkmeesters en van de andere vroedschapsleden van Gouda in 1655 en voorts met de wapens van de abt en van de stichter van het klooster, Fulcourt van Berne, heer van Teisterbant. Aan weerszijden van laatstgenoemde wapens zien we een vlinder en een libelle. Onder de cartouche beneden de wapens van Holland en Gouda.
Twee spreuken herinneren aan de vernieuwing van het Glas: “1559 Me dabat antistes Bernardi Wellius olim” (1559 Eertijds heeft Van Wel, priester van Berne, mij geschonken) en “1655 Aediles seniores iam periise vetant” (1655 Nu doen kerkmeesters mij voor verval door ouderdom bewaren).

Schenkers:

De schenker van het oorspronkelijke glas in 1559 is Theodorus Spiering van Well, abt van het Norbertijnenklooster in Berne bij Heusden. Het huidige glas is geschonken door de vroedschap van Gouda.

Samenhang:

Zie glas 9

Glazenier & Ontwerper:

Van het oorspronkelijke glas is waarschijnlijk Digman Meynaert de glazenier en Lambert van Noort de ontwerper. Het huidige ontwerp is van DaniëlTomberg. Het glas wijkt in stijl en kleur af van de glazen ernaast. Zo is onder meer de renaissancistische architectuur van Lambert van Noort in dit latere glas niet meer terug te vinden. De techniek is ook anders. Het glas is hoofdzakelijk opgebouwd uit rechthoekige ruiten die met grisaille en emailverf zijn beschilderd.
Vergelijk ook het benedendeel van glas 22. De glazeniers waren Daniël Tomberg en Allebert Jansen Merinck.

Maten van het glas:

Hoog 9.85 m ; breed 2.80 m.

 zie details die vanaf de kerkvoer niet waarneembaar zijn

kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn