Selecteer een pagina

Glas 12 | De geboorte van Jezus (1564)

Koor

Voorgesteld is de geboorte van Jezus en de aanbidding van de herders volgens Lucas 2. Centraal op de voorgrond ligt het Christuskind, waarbij Maria en Jozef knielen; links staan en knielen de herders.
De herders dragen zestiende-eeuwse muziekinstrumenten, zoals draailier en doedelzak. De os en de ezel die rechts staan en die in tegenstelling tot het volk van Israël hun meester kennen, refereren aan de profeet Jesaja (Jes. 1: 3). Rondom het stro van Jezus liggen korenaren, die verwijzen naar het “brood des levens”, en naar de geboorteplaats Bethlehem (broodhuis).
In het middenplan is afgebeeld de “verkondiging aan de herders”, terwijl we daarachter de Drie Koningen met hun gevolg zien naderen. Geheel links op de achtergrond bij de haard zijn vrouwen bezig met de verzorging van een kind. Het speelt zich af in een verzorgd interieur met op de voorgrond een bakermat. Zulks in tegenstelling tot de armoedige stal te Bethlehem.
Boven in het glas houdt een engel een banderol vast met de woorden uit de engelenzang (zie citaat uit Lucas op p. 74).
In de benedenrand is Christus als Salvator Mundi voorgesteld, staande op de wereldbol. Op het boek dat Hij in Zijn hand houdt, staan op de rechter- en linkerbladzijde bekende bijbelcitaten uit Johannes (zie p. 74). De kanunniken van Oudmunster, in vol ornaat gekleed, liggen aan weerszijden geknield en zien naar Hem op. Over hun hermelijnen superplie dragen zij een brede stola gemaakt van eekhoorntjesbont uit Noord- Europa. De eekhoornstaartjes raken de grond.
Links boven hen een cartouche met de opdracht en ernaast het wapen van de deken Willem Taets van Amerongen met daaronder zijn portret. Onder een rand met de wapens van de kanunniken van Oudmunster.

Koor

Voorgesteld is de geboorte van Jezus en de aanbidding van de herders volgens Lucas 2. Centraal op de voorgrond ligt het Christuskind, waarbij Maria en Jozef knielen; links staan en knielen de herders.
De herders dragen zestiende-eeuwse muziekinstrumenten, zoals draailier en doedelzak. De os en de ezel die rechts staan en die in tegenstelling tot het volk van Israël hun meester kennen, refereren aan de profeet Jesaja (Jes. 1: 3). Rondom het stro van Jezus liggen korenaren, die verwijzen naar het “brood des levens”, en naar de geboorteplaats Bethlehem (broodhuis).
In het middenplan is afgebeeld de “verkondiging aan de herders”, terwijl we daarachter de Drie Koningen met hun gevolg zien naderen. Geheel links op de achtergrond bij de haard zijn vrouwen bezig met de verzorging van een kind. Het speelt zich af in een verzorgd interieur met op de voorgrond een bakermat. Zulks in tegenstelling tot de armoedige stal te Bethlehem.
Boven in het glas houdt een engel een banderol vast met de woorden uit de engelenzang (zie citaat uit Lucas op p. 74).
In de benedenrand is Christus als Salvator Mundi voorgesteld, staande op de wereldbol. Op het boek dat Hij in Zijn hand houdt, staan op de rechter- en linkerbladzijde bekende bijbelcitaten uit Johannes (zie p. 74). De kanunniken van Oudmunster, in vol ornaat gekleed, liggen aan weerszijden geknield en zien naar Hem op. Over hun hermelijnen superplie dragen zij een brede stola gemaakt van eekhoorntjesbont uit Noord- Europa. De eekhoornstaartjes raken de grond.
Links boven hen een cartouche met de opdracht en ernaast het wapen van de deken Willem Taets van Amerongen met daaronder zijn portret. Onder een rand met de wapens van de kanunniken van Oudmunster.

Schenkers:

De schenkers zijn de kanunniken van Oudmunster te Utrecht. Gouda behoorde tot het aartsdiaconaat van Oudmunster.

Samenhang:

Zie Glas 9

Bijbels citaat:

Boven in het glas “Gloria in excelsis Deo, et in … ta … pax … ho… (et in terra pax hominibus bonae voluntatis)” (Ere zij God in de hoge en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen (Luc. 2: 14)).
In het boek (rechter bladzijde) “Ego sum via, veritas et vita.” (Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Joh. 14: 6)).
(linker bladzijde)”Ego sum lux mundi, qui sequitur me non ambulat in tenebris” (Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen (Joh. 8: 12)).

Glazenier & Ontwerper:

Wouter Crabeth is de glazenier en maakte het glas naar eigen ontwerp. Verhaald wordt, dat Rubens zo onder de indruk was van de realistische weergave van de boomtak bovenin het glas, dat hij zei: “Ik moet even naar buiten om te zien of het een echte boomtak is, of dat Wouter het zo kunstig geschilderd heeft”.

Maten van het glas:

Hoog 9.77 m ; breed 2.80 m.

 zie details die vanaf de kerkvoer niet waarneembaar zijn

kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn