Selecteer een pagina

Glas 14 | De prediking door Johannes de Doper (1562)

Koor

De voorstelling laat Johannes de Doper zien, predikend in het land van de Jordaan (Lucas 3: 1-15 en Joh. 1: 19-28). Op de voorgrond zien we hem te midden van een schare toehoorders, waar hij antwoord geeft op hun vragen. Op de achtergrond rechts is Johannes in gesprek met de tollenaars (belastingontvangers). Johannes neemt hier een kritische houding aan tegenover de vertegenwoordigers van het gezag, namelijk soldaten en tollenaars van de wereldlijke leider Herodes.
Mogelijk zijn de figuren rechts afgevaardigden van het Sanhedrin (joodse raad) die hem vragen of hij Elia is, volgens de profetie van Maleachi.
In de benedenrand knielt de schenker voor Christus, met wereldbol als Salvator Mundi voorgesteld. Christus’ troon is omgeven met de symbolen van de evangelisten: Mattheüs- de engel, Marcus- de leeuw, Lucas- de stier en Johannes- de arend (Openbaring 4: 7; Ezechiël 1: 5-10).
Achter de schenker zijn naamheilige Robertus van Molesme in benedictijner habijt, met staf en het boek met de kloosterregels. De zwarte kleur van diens gewaad is vervangen door bruin, vermoedelijk omdat het meer licht doorlaat.
In het boek is in het Latijn te lezen: “Welzalig de man die de Here vreest” (Psalm 112: 1). Het gehele tafereel beneden is omgeven met de wapenkwartieren van de schenker.

Koor

De voorstelling laat Johannes de Doper zien, predikend in het land van de Jordaan (Lucas 3: 1-15 en Joh. 1: 19-28). Op de voorgrond zien we hem te midden van een schare toehoorders, waar hij antwoord geeft op hun vragen. Op de achtergrond rechts is Johannes in gesprek met de tollenaars (belastingontvangers). Johannes neemt hier een kritische houding aan tegenover de vertegenwoordigers van het gezag, namelijk soldaten en tollenaars van de wereldlijke leider Herodes.
Mogelijk zijn de figuren rechts afgevaardigden van het Sanhedrin (joodse raad) die hem vragen of hij Elia is, volgens de profetie van Maleachi.
In de benedenrand knielt de schenker voor Christus, met wereldbol als Salvator Mundi voorgesteld. Christus’ troon is omgeven met de symbolen van de evangelisten: Mattheüs- de engel, Marcus- de leeuw, Lucas- de stier en Johannes- de arend (Openbaring 4: 7; Ezechiël 1: 5-10).
Achter de schenker zijn naamheilige Robertus van Molesme in benedictijner habijt, met staf en het boek met de kloosterregels. De zwarte kleur van diens gewaad is vervangen door bruin, vermoedelijk omdat het meer licht doorlaat.
In het boek is in het Latijn te lezen: “Welzalig de man die de Here vreest” (Psalm 112: 1). Het gehele tafereel beneden is omgeven met de wapenkwartieren van de schenker.

Schenkers:

De schenker is Robert van Bergen, proost van Oudmunster te Utrecht en bisschop van Luik. Deze bisschop, die geen genade vond in de ogen van Philips II, moest afstand doen van zijn ambt in 1564. Onder in het Glas zien we zijn devies: “Velis quod possis” (Moogt gij willen wat gij kunt).

Samenhang:

Zie glas 9

Glazenier & Ontwerper:

Dirck Crabeth is de maker van het glas naar eigen ontwerp. Glas 14 opent de triptiek die bestaat uit de glazen 14, 15 en 16. Deze triptiek geldt in artistiek en iconografisch opzicht als het hoogtepunt van de Goudse Glazen.

Maten van het glas:

Hoog 9.90 m ; breed 3.97 m.

 zie details die vanaf de kerkvoer niet waarneembaar zijn

kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn