Selecteer een pagina

Glas 23 | De voetwassing (1562)

De voetwassing (1562)

Evenals het Koningsglas 7 aan de noordzijde, waar dit Hertoginnenglas precies tegenover staat, bestaat ook dit glas uit drie delen. Boven een voorstelling uit het Oude Testament: “De offerande van Elia”; midden uit het Nieuwe Testament: “De Voetwassing”; en onderaan de schenker.
In de voorstelling benadrukt de Hertogin haar vroomheid en trouw aan de “enige” kerk.

Midden: Christus is met zijn discipelen aan de maaltijd verenigd en is geknield voor een waterbekken (Joh. 13: 6-15). Ondanks Petrus’ verontwaardiging wast Jezus de voeten van deze discipel. Hiermee toonde Hij Zijn discipelen de nederigheid als christelijke deugd. Een andere discipel brengt handdoeken.
Schuin in de diepte zien we een gedekte tafel met een kaars. In kleine reliefs op de achterwand zijn voorstellingen uit het Oude Testament afgebeeld: Mozes en Aäron voor de Pharao, Mozes die de stem van God hoort, de mannaregen, de aanbidding van het gouden kalf, de doortocht door de Rode Zee, het paasmaal en de geschiedenis van de koperen slang. Geheel rechts een zestiende-eeuws Hollands interieur met gedekt dressoir en een blaasbalg voor de open haard.

Onder: In de benedenrand knielt Margaretha van Parma voor haar bidstoel. Haar naamheilige Margaretha met het attribuut de draak staat achter de hertogin. Het vlindertje boven de staartpunt van de draak is mogelijk een latere toevoeging.
Links de cartouche met de opdracht en het jaartal. Daarboven haar wapen. In het damasten kleed over haar bidtafel is het- zelfde wapen fraai verwerkt.
De opdracht luidt: “Domina Margarita ab Austria, Divi Caroli V/ Imp. semper Augusti filia, Parmae ac Placentiae/ Castrique et Pennae Ducissa Novariaeque Domina/ nec non pro Potentis- simo Hispaniarum Catholico rege/ Philippo fratre Inferioris Germaniae Regens ac/ Gubernatrix, Christianae pietatis divini- que/ cultus observantissima ad ecclesiae hujus ornatum/ hoc vitrum donavit, anno Domini MDLXII. (Vrouwe Margaretha van Oostenrijk, dochter van keizer Karel V, hertogin van Parma, Piacenza, Castro en Penna en vrouwe van Novara, tevens regentes en landvoogdes der Nederlanden voor haar broeder, de zeer machtige katholieke koning van Spanje, Philips, der christelijke godsdienst en goddelijke eredienst aller ijverigste behoedster, heeft dit glas tot versiering dezer kerk geschonken in het jaar onzes Heren 1562).

De voetwassing (1562)

Evenals het Koningsglas 7 aan de noordzijde, waar dit Hertoginnenglas precies tegenover staat, bestaat ook dit glas uit drie delen. Boven een voorstelling uit het Oude Testament: “De offerande van Elia”; midden uit het Nieuwe Testament: “De Voetwassing”; en onderaan de schenker.
In de voorstelling benadrukt de Hertogin haar vroomheid en trouw aan de “enige” kerk.

Midden: Christus is met zijn discipelen aan de maaltijd verenigd en is geknield voor een waterbekken (Joh. 13: 6-15). Ondanks Petrus’ verontwaardiging wast Jezus de voeten van deze discipel. Hiermee toonde Hij Zijn discipelen de nederigheid als christelijke deugd. Een andere discipel brengt handdoeken.
Schuin in de diepte zien we een gedekte tafel met een kaars. In kleine reliefs op de achterwand zijn voorstellingen uit het Oude Testament afgebeeld: Mozes en Aäron voor de Pharao, Mozes die de stem van God hoort, de mannaregen, de aanbidding van het gouden kalf, de doortocht door de Rode Zee, het paasmaal en de geschiedenis van de koperen slang. Geheel rechts een zestiende-eeuws Hollands interieur met gedekt dressoir en een blaasbalg voor de open haard.

Onder: In de benedenrand knielt Margaretha van Parma voor haar bidstoel. Haar naamheilige Margaretha met het attribuut de draak staat achter de hertogin. Het vlindertje boven de staartpunt van de draak is mogelijk een latere toevoeging.
Links de cartouche met de opdracht en het jaartal. Daarboven haar wapen. In het damasten kleed over haar bidtafel is het- zelfde wapen fraai verwerkt.
De opdracht luidt: “Domina Margarita ab Austria, Divi Caroli V/ Imp. semper Augusti filia, Parmae ac Placentiae/ Castrique et Pennae Ducissa Novariaeque Domina/ nec non pro Potentis- simo Hispaniarum Catholico rege/ Philippo fratre Inferioris Germaniae Regens ac/ Gubernatrix, Christianae pietatis divini- que/ cultus observantissima ad ecclesiae hujus ornatum/ hoc vitrum donavit, anno Domini MDLXII. (Vrouwe Margaretha van Oostenrijk, dochter van keizer Karel V, hertogin van Parma, Piacenza, Castro en Penna en vrouwe van Novara, tevens regentes en landvoogdes der Nederlanden voor haar broeder, de zeer machtige katholieke koning van Spanje, Philips, der christelijke godsdienst en goddelijke eredienst aller ijverigste behoedster, heeft dit glas tot versiering dezer kerk geschonken in het jaar onzes Heren 1562).

Schenkers:

De hertogin Margaretha van Parma, halfzuster van Philips II en landvoogdes. Zij was ongeveer 40 jaar, 5 jaar ouder dan haar halfbroer, toen zij dit glas schonk.

Samenhang:

Zie glas 7 https://www.goudseglazenonline.nl/glas/7

Glazenier & Ontwerper:

Wouter Crabeth is de maker, naar eigen ontwerp.

Maten van het glas:

Hoog 18.80 m ; breed 4.60 m.

 zie details die vanaf de kerkvoer niet waarneembaar zijn

kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn