Selecteer een pagina

Glas 23 | De offerande van Elia (1562)

Transept

Evenals het Koningsglas 7 aan de noordzijde, waar dit Hertoginnenglas precies tegenover staat, bestaat ook dit glas uit drie delen. Boven een voorstelling uit het Oude Testament: “De offerande van Elia”; midden uit het Nieuwe Testament: “De Voet- wassing”; en onderaan de schenker. In de voorstelling benadrukt de Hertogin haar vroomheid en trouw aan de “enige” kerk.

Boven
De geschiedenis van het offer van Elia is afgebeeld volgens 1 Koningen 18: 36-39. Om de afgoderij te bestrijden en te bewijzen dat er één ware God is, had de profeet Elia de priesters van de afgoden uitgedaagd een offer te bereiden en hun god Baäl te bidden om vuur. Toen het vuur uitbleef, vroeg de profeet zijn offer en het altaar eerst kletsnat te maken. Op het altaar door Elia opgebouwd ligt het offerdier; rondom de verbaasde menigte en de mannen die de waterkruiken aandragen die Elia bevolen heeft. Elia’s bede werd verhoord en het natte hout vatte vlam. In de top zien we de Godsfiguur, door wolken gedragen.
In 1622 werd deze afbeelding op aandringen van de predikanten verwijderd. Pas in 1915 bij de grote restauratie door Jan Schouten is de voorstelling weer in het glas teruggebracht.
Voorts engelen die op bazuinen blazen en het vuur aanwakkeren; linksonder Satan, die geketend neerstort uit de hemel volgens het visioen in de Openbaring.

Transept

Evenals het Koningsglas 7 aan de noordzijde, waar dit Hertoginnenglas precies tegenover staat, bestaat ook dit glas uit drie delen. Boven een voorstelling uit het Oude Testament: “De offerande van Elia”; midden uit het Nieuwe Testament: “De Voet- wassing”; en onderaan de schenker. In de voorstelling benadrukt de Hertogin haar vroomheid en trouw aan de “enige” kerk.

Boven
De geschiedenis van het offer van Elia is afgebeeld volgens 1 Koningen 18: 36-39. Om de afgoderij te bestrijden en te bewijzen dat er één ware God is, had de profeet Elia de priesters van de afgoden uitgedaagd een offer te bereiden en hun god Baäl te bidden om vuur. Toen het vuur uitbleef, vroeg de profeet zijn offer en het altaar eerst kletsnat te maken. Op het altaar door Elia opgebouwd ligt het offerdier; rondom de verbaasde menigte en de mannen die de waterkruiken aandragen die Elia bevolen heeft. Elia’s bede werd verhoord en het natte hout vatte vlam. In de top zien we de Godsfiguur, door wolken gedragen.
In 1622 werd deze afbeelding op aandringen van de predikanten verwijderd. Pas in 1915 bij de grote restauratie door Jan Schouten is de voorstelling weer in het glas teruggebracht.
Voorts engelen die op bazuinen blazen en het vuur aanwakkeren; linksonder Satan, die geketend neerstort uit de hemel volgens het visioen in de Openbaring.

Schenkers:

De hertogin Margaretha van Parma, halfzuster van Philips II en landvoogdes. Zij was ongeveer 40 jaar, 5 jaar ouder dan haar halfbroer, toen zij dit glas schonk.

Samenhang:

Zie glas 7

Glazenier & Ontwerper:

Wouter Crabeth is de maker, naar eigen ontwerp.

Maten van het glas:

Hoog 18.80 m ; breed 4.60 m.

 zie details die vanaf de kerkvoer niet waarneembaar zijn

kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn