Selecteer een pagina

Glas 28 | Jezus en de overspelige vrouw (1601)

Zuiderzijbeuk

Het onderwerp is naar Johannes 8: 2-11: Priesters brachten een vrouw, betrapt op overspel, naar Jezus en vroegen hem wat met haar moest gebeuren. Volgens de wet moest zij worden gestenigd; een doodvonnis kon echter slechts worden uitgesproken door Romeinse autoriteiten. Christus antwoordde “wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen”. Eén voor één verdwenen toen de priesters en Jezus zei tot de vrouw: “Ga heen, zondig niet meer”. De woorden op het glas staan na de Reformatie niet meer in het Latijn maar in het Nederlands. Aan de keuze van de stad Rotterdam voor deze bekende boodschap van vergeving kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. Evenals in de meeste glazen van de andere steden aan de zuidzijde van de kerk, wil men hier in de eerste plaats de burger wijzen op zijn persoonlijke verantwoordelijkheid en op de mogelijkheid van vergeving door Christus zoals die in het Nieuwe Testament wordt gepredikt. Jezus en de vrouw zijn centraal geplaatst.
De renaissancistische tempelarchitectuur domineert vooral het linkerdeel. Het kleurige rechterdeel komt vooral in de namiddagzon tot zijn recht.
In de benedenrand zijn de wapens van Holland en Rotterdam weergegeven. De papegaaien (symbool van huwelijkstrouw) en exotische vruchten getuigen van de reizen naar nieuwe werelddelen.

Zuiderzijbeuk

Het onderwerp is naar Johannes 8: 2-11: Priesters brachten een vrouw, betrapt op overspel, naar Jezus en vroegen hem wat met haar moest gebeuren. Volgens de wet moest zij worden gestenigd; een doodvonnis kon echter slechts worden uitgesproken door Romeinse autoriteiten. Christus antwoordde “wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen”. Eén voor één verdwenen toen de priesters en Jezus zei tot de vrouw: “Ga heen, zondig niet meer”. De woorden op het glas staan na de Reformatie niet meer in het Latijn maar in het Nederlands. Aan de keuze van de stad Rotterdam voor deze bekende boodschap van vergeving kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. Evenals in de meeste glazen van de andere steden aan de zuidzijde van de kerk, wil men hier in de eerste plaats de burger wijzen op zijn persoonlijke verantwoordelijkheid en op de mogelijkheid van vergeving door Christus zoals die in het Nieuwe Testament wordt gepredikt. Jezus en de vrouw zijn centraal geplaatst.
De renaissancistische tempelarchitectuur domineert vooral het linkerdeel. Het kleurige rechterdeel komt vooral in de namiddagzon tot zijn recht.
In de benedenrand zijn de wapens van Holland en Rotterdam weergegeven. De papegaaien (symbool van huwelijkstrouw) en exotische vruchten getuigen van de reizen naar nieuwe werelddelen.

Schenkers:

Rotterdam is de schenker. De stad kwam na 1580 tot grote bloei en behoorde sindsdien tot de zeven grote steden van Holland. Daarmee kreeg de stad uitbreiding van haar regering en een sterkere positie in de staatsorganen.

Samenhang:

Zie glas 25

Glazenier & Ontwerper:

Claes Jansz. Wytmans (1570-1642), geassisteerd door zijn leerlingen Frans Adriaensz. en David Fransz., allen uit Rotterdam, is de maker van het glas naar eigen ontwerp.

Maten van het glas:

Hoog 11.18 m ; breed 4.67 m.

 zie details die vanaf de kerkvoer niet waarneembaar zijn

kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn