Selecteer een pagina

Glas 29 | Koning David en de Christelijke Ridder (1596)

Zuiderzijbeuk

Koning David en de Christelijke Ridder was destijds een bekend thema. Ook in dit glas wordt het Oude met het Nieuwe Testament verbonden.
De voorstelling zelf is vrij statisch. Linksonder, voor de renaissancistische architectuur, zien we David met kroon, scepter en harp. Rechts de ridder die evenals David gekroond is door een engel. De geschiedenis is uit 2 Samuël 11: 27 en 12: 1-24. Om de mooie Bathseba te huwen liet David haar echtgenoot Uria in de voorste gelederen plaatsen, opdat hij in de strijd zou sneuvelen, hetgeen ook gebeurde. Later houdt de profeet Nathan David een gelijkenis voor, waarin een rijk man met veel schapen een arme man zijn enige lam ontneemt om te slachten. Als David verontwaardigd reageert, zegt Nathan dat hijzelf die man is.
David toont vervolgens oprecht berouw en wordt zwaar ge- straft, maar ontvangt ook vergeving. Hoewel David symbool staat voor de grote koning, wordt ook hij gewezen op de zuiverheid van de moraal waarmee door niemand gemarchandeerd mag worden.
Het gedicht onder in het Glas versterkt de betekenis van de afbeelding:
Den Croone des levens met vrede zal hij ontfangen die als David met leetwezen zijn zonden bescreit heeft en als den Christelycken Ridder met groot verlangen de Wapenen des geloofs altyt tot Stryden bereijts heeft.
(Er is een goddelijke beloning voor degene die, zoals David, waar berouw toont en die zich, evenals de christelijke ridder, uitrust met de wapenrusting Gods en die het zwaard des Gees- tes hanteert (Eph. 6: 13, 17)).

Zuiderzijbeuk

Koning David en de Christelijke Ridder was destijds een bekend thema. Ook in dit glas wordt het Oude met het Nieuwe Testament verbonden.
De voorstelling zelf is vrij statisch. Linksonder, voor de renaissancistische architectuur, zien we David met kroon, scepter en harp. Rechts de ridder die evenals David gekroond is door een engel. De geschiedenis is uit 2 Samuël 11: 27 en 12: 1-24. Om de mooie Bathseba te huwen liet David haar echtgenoot Uria in de voorste gelederen plaatsen, opdat hij in de strijd zou sneuvelen, hetgeen ook gebeurde. Later houdt de profeet Nathan David een gelijkenis voor, waarin een rijk man met veel schapen een arme man zijn enige lam ontneemt om te slachten. Als David verontwaardigd reageert, zegt Nathan dat hijzelf die man is.
David toont vervolgens oprecht berouw en wordt zwaar ge- straft, maar ontvangt ook vergeving. Hoewel David symbool staat voor de grote koning, wordt ook hij gewezen op de zuiverheid van de moraal waarmee door niemand gemarchandeerd mag worden.
Het gedicht onder in het Glas versterkt de betekenis van de afbeelding:
Den Croone des levens met vrede zal hij ontfangen die als David met leetwezen zijn zonden bescreit heeft en als den Christelycken Ridder met groot verlangen de Wapenen des geloofs altyt tot Stryden bereijts heeft.
(Er is een goddelijke beloning voor degene die, zoals David, waar berouw toont en die zich, evenals de christelijke ridder, uitrust met de wapenrusting Gods en die het zwaard des Gees- tes hanteert (Eph. 6: 13, 17)).

Schenkers:

In 1579, toen Holland zich geheel vrij had gemaakt, bepaalde prins Willem van Oranje dat de besluiten van de Staten van Holland ook zouden gelden voor het minder invloedrijke Noorderkwartier en dat een apart college van gedeputeerden in Noord-Holland mocht blijven bestaan. Dit glas is door de steden van het Noorderkwartier geschonken.
Glas 29 is als pendant van glas 1 geplaatst. Met deze indeling staat het glas van het minder voorname noordelijke gewest aan de zuidwestzijde symmetrisch tegenover het glas van de Staten van Holland aan de noordwestzijde. Alkmaar was destijds de belangrijkste stad in het Noorderkwartier, gevolgd door Hoorn, Enkhuizen, Edam, Monnickendam, Medemblik en Purmerend, zoals de wapens op het glas (van links naar rechts) aangeven.

Samenhang:

Zie glas 25

Glazenier & Ontwerper:

Adriaen Gerritsz. deVrije uit Gouda. Van wie het ontwerp is, is onzeker. In artistiek opzicht behoort Glas 29 volgens velen tot de minste in de Sint -Jan

Maten van het glas:

Hoog 6.78 m ; breed 2.27 m.

 zie details die vanaf de kerkvoer niet waarneembaar zijn

kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn