Selecteer een pagina

Glas 32-44 | De Wapenglazen (1593-1594)

Schip, transept, westtoren

Het wapen van Gouda in de kleuren rood en wit met zes gouden sterren, dertienmaal herhaald. In de periode 1590 – 1593 werd het schip van de kerk verhoogd waarbij een lichtbeuk met acht ramen ontstond. We kunnen de Goudse wapens zien hoog in het schip, in het transept en boven de ingang onder de toren (glas 40).
De kleuren rood en wit zijn niet toevallig gekozen: zij horen bij Johannes de Doper. Rood is de kleur van zijn lijden en wit is het teken van zijn reinheid als wegbereider van Christus. De doornenkroon en de zinspreuk “per aspera ad astra” (door de doornen naar de sterren) werden later, begin zeventiende eeuw, aan het wapen toegevoegd

Schip, transept, westtoren

Het wapen van Gouda in de kleuren rood en wit met zes gouden sterren, dertienmaal herhaald. In de periode 1590 – 1593 werd het schip van de kerk verhoogd waarbij een lichtbeuk met acht ramen ontstond. We kunnen de Goudse wapens zien hoog in het schip, in het transept en boven de ingang onder de toren (glas 40).
De kleuren rood en wit zijn niet toevallig gekozen: zij horen bij Johannes de Doper. Rood is de kleur van zijn lijden en wit is het teken van zijn reinheid als wegbereider van Christus. De doornenkroon en de zinspreuk “per aspera ad astra” (door de doornen naar de sterren) werden later, begin zeventiende eeuw, aan het wapen toegevoegd

Schenkers:

De stad Gouda schonk deze glazen aan de kerk. De wapenramen kunnen beschouwd worden als een demonstratie van stedelijke autonomie, ook op kerkelijk gebied, van de stadbestuurders.

Glazenier & Ontwerper:

Jacob Cornelisz. Kaen, Jasper Gielisz. en Cornelis Leunisz., allen uit Gouda hebben ieder vier Wapenglazen gemaakt, naar het ontwerp van Adriaen Gerritsz.
DeVrije. Glas 40 (1593-1594) is waarschijnlijk ook van zijn hand. Twee van deze glazen werden in 1634 opnieuw gemaakt door Alexander Westerhout.

Maten van het glas:

De maten van de meeste Wapenramen variëren tussen hoog 5.90 m en breed 2.60 m. Sommige Wapenglazen, o.m. in het transept en aan de westzijde van de toren zijn kleiner.

 zie details die vanaf de kerkvoer niet waarneembaar zijn

kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn