Selecteer een pagina

Glas 4 | Wapenraam van Rijnland (1596)

Noorderzijbeuk

In de top van dit eerste grote glas na de reformatie zien we vrouwengestaltes die links Justitia (recht) en rechts Fortitudo (kracht) voorstellen. Voorts symbolen van bloei en vruchtbaarheid (geheel links- en rechtsonder). Bovenin is aangebracht het wapen van het Graafschap Holland in de Hollandse Tuin (vgl. glas 3), met opschrift: “Willem Roomsche koning, 18den Grave van Holland”. Onder de wapenschilden: “Conyng Willem van Romen heeft die Hoogheemraden van Rijnland gepreviligeert in den jare 1255. Binnen Leyden, op den 5 idus van October (9 oktober), de 4 indictie (regeerperiode)”. Daaronder in twee rijen de wapens der Hoogheemraden van 1594, alle met helmen bekroond. In de cartouche staat de opdracht van de schenkers en het jaartal: “Gegeven by de Hogeheemraden van Rynland- 1594”.

Noorderzijbeuk

In de top van dit eerste grote glas na de reformatie zien we vrouwengestaltes die links Justitia (recht) en rechts Fortitudo (kracht) voorstellen. Voorts symbolen van bloei en vruchtbaarheid (geheel links- en rechtsonder). Bovenin is aangebracht het wapen van het Graafschap Holland in de Hollandse Tuin (vgl. glas 3), met opschrift: “Willem Roomsche koning, 18den Grave van Holland”. Onder de wapenschilden: “Conyng Willem van Romen heeft die Hoogheemraden van Rijnland gepreviligeert in den jare 1255. Binnen Leyden, op den 5 idus van October (9 oktober), de 4 indictie (regeerperiode)”. Daaronder in twee rijen de wapens der Hoogheemraden van 1594, alle met helmen bekroond. In de cartouche staat de opdracht van de schenkers en het jaartal: “Gegeven by de Hogeheemraden van Rynland- 1594”.

Schenkers:

Het eerste glas dat na de kerkhervorming geplaatst werd, is geschonken door de Hoogheemraden van Rijnland.
Reeds in de dertiende eeuw ontstonden de waterschappen. Er werd toen begonnen met de ontginning van het grotendeels onder de waterspiegel gelegen Holland. De ingelanden (boeren en andere grondbezitters) van de polders waren de belanghebbenden bij een goed waterbeheer. Zij kozen hun eigen bestuur en betaalden zelf voor de kosten van onderhoud (dijken, bemaling). De Hollandse waterschappen behoren tot de oudste democratische bestuursvormen van Europa. Ook in de strijd tegen de Spaanse troepen waren de waterschappen met het wapen van “onder- water- zetten” van belang.

Glazenier & Ontwerper:

De glazenier is Adriaen Gerritsz. De Vrije uit Gouda, schoonzoon van Wouter Crabeth, naar eigen ontwerp.

Maten van het glas:

Hoog 11 m ; breed 4.78 m.

 zie details die vanaf de kerkvoer niet waarneembaar zijn

kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn