Selecteer een pagina

Glas 5 | De Koningin van Scheba bezoekt Koning Salomo (1561)

Noorderzijbeuk

Voorgesteld is de koningin van Scheba (mogelijk het huidige Jemen) staand tegenover koning Salomo met achter haar hofdames en bedienden met geschenken. Salomo is gezeten op een overdekte troon met gouden leeuwen aan weerskanten. Hij luistert naar de vragen van de koningin, die de reis had ondernomen om zichzelf ervan te vergewissen of de vermaarde wijsheid van Salomo echt bestond. Het verhaal volgt het Oude Testament (1 Kon.10: 1-13). Op de achtergrond het gezicht op Jeruzalem, weergegeven met renaissancistische bouwwerken; voorts ruiters en kamelen. De betekenis van de grote wolken uit de schoor- steen is niet met zekerheid vastgesteld. Vermoed wordt, dat hiermee op de vele offerandes van Salomo wordt gedoeld. De voorstelling is gebaseerd op een kopergravure die in 1557 werd vervaardigd door Coornhert (zie glas 1) naar een tekening van Frans Floris (zie hoofdstuk 2). De bol in de top van het Glas moet waarschijnlijk gezien worden als een symbool van hemelse volkomenheid. In het onderste deel zien we de abdis (de schenkster) geknield voor haar bidstoel; achter haar de aartsengel Gabriël. Op haar met eekhoornbont gevoerde mantel zit een hondje als teken van trouw aan God. Het attribuut van Gabriël is een bodestaf of leliestengel. Hij werd de patroon der posterijen. Ook het luidklokje in de toren van het Goudse stadshuis draagt zijn naam. Op de cartouche tussen zuilen dragende figuren, hermen, haar spreuk: “Ic betrou in Godt”. Aan weerszijden haar zestien wapenkwartieren.

Noorderzijbeuk

Voorgesteld is de koningin van Scheba (mogelijk het huidige Jemen) staand tegenover koning Salomo met achter haar hofdames en bedienden met geschenken. Salomo is gezeten op een overdekte troon met gouden leeuwen aan weerskanten. Hij luistert naar de vragen van de koningin, die de reis had ondernomen om zichzelf ervan te vergewissen of de vermaarde wijsheid van Salomo echt bestond. Het verhaal volgt het Oude Testament (1 Kon.10: 1-13). Op de achtergrond het gezicht op Jeruzalem, weergegeven met renaissancistische bouwwerken; voorts ruiters en kamelen. De betekenis van de grote wolken uit de schoor- steen is niet met zekerheid vastgesteld. Vermoed wordt, dat hiermee op de vele offerandes van Salomo wordt gedoeld. De voorstelling is gebaseerd op een kopergravure die in 1557 werd vervaardigd door Coornhert (zie glas 1) naar een tekening van Frans Floris (zie hoofdstuk 2). De bol in de top van het Glas moet waarschijnlijk gezien worden als een symbool van hemelse volkomenheid. In het onderste deel zien we de abdis (de schenkster) geknield voor haar bidstoel; achter haar de aartsengel Gabriël. Op haar met eekhoornbont gevoerde mantel zit een hondje als teken van trouw aan God. Het attribuut van Gabriël is een bodestaf of leliestengel. Hij werd de patroon der posterijen. Ook het luidklokje in de toren van het Goudse stadshuis draagt zijn naam. Op de cartouche tussen zuilen dragende figuren, hermen, haar spreuk: “Ic betrou in Godt”. Aan weerszijden haar zestien wapenkwartieren.

Schenkers:

Het glas werd geschonken door de abdis Elburga van Boetselaer van de adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg. Deze abdij heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het gebied tussen Leiden, Delft en Gouda; zowel op geestelijk als op agrarisch terrein, zoals de boom- en heesterculturen rond Boskoop.

Glazenier & Ontwerper:

Het glas is het eerste raam in de St. Janskerk van Wouter Crabeth, de jongere broer van Dirck Crabeth. Het is zijn eigen ontwerp. Wouter Crabeth was reeds in 1561 werkzaam als portrettist voor de kerkmeesters ten behoeve van de afbeeldingen van de schenkers in Dirck’s glazen.

Maten van het glas:

Hoog 11.26 m ; breed 4.78 m.

 zie details die vanaf de kerkvoer niet waarneembaar zijn

kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn