Selecteer een pagina

Glas 59 | De bespotting (1556)

Van der Vorm Kapel

De doornenkroning en bespotting speelt zich af voor een overdekte zuilengang. Het verhaal volgt hier het lijdensverhaal volgens Marcus 15: 16-20.

Jezus zit op een stenen bankje, hetgeen mogelijk verwijst naar de uitdrukking: “op de blauwe steen zitten” (te kijk zetten). De paarse spotmantel is van Zijn schouders gegleden. Twee soldaten drukken met gekruiste stokken een doornenkroon op Zijn hoofd. Rechts op de voorgrond duwt een geknielde soldaat een rietstok (de spotkoningsstaf) tussen de vingers, terwijl de soldaat achter hem spottend naar Jezus wijst. Vervolgens wordt Hij ontkleed, geslagen, bespuwd, en weggevoerd om veroordeeld te worden. De voorname man rechts in gele tabberd is Pilatus.

In het benedendeel de schenkers met hun kinderen. Rozenkrans en pomander zijn ook hier goed te zien (vgl. glas 58).

Een opmerkelijk kledingdetail bij de zoon van de schenker is zijn zogenaamde voorbroek. Het is een soort buidel ontstaan uit de klep aan de voorzijde van de smalle broeken uit de late vijftiende eeuw.

Evenals de schenker van glas 58 moest Van Reynegom als volgeling van Philips II vluchten. In een latere restauratie zijn de lelies in zijn oorspronkelijke wapen in de top van het glas ten onrechte gewijzigd in zuilen met afgesneden voet. Boven Van Reynegom zijn motto: “Rien sans émuer” (Niets zonder het hart).

Van der Vorm Kapel

De doornenkroning en bespotting speelt zich af voor een overdekte zuilengang. Het verhaal volgt hier het lijdensverhaal volgens Marcus 15: 16-20.

Jezus zit op een stenen bankje, hetgeen mogelijk verwijst naar de uitdrukking: “op de blauwe steen zitten” (te kijk zetten). De paarse spotmantel is van Zijn schouders gegleden. Twee soldaten drukken met gekruiste stokken een doornenkroon op Zijn hoofd. Rechts op de voorgrond duwt een geknielde soldaat een rietstok (de spotkoningsstaf) tussen de vingers, terwijl de soldaat achter hem spottend naar Jezus wijst. Vervolgens wordt Hij ontkleed, geslagen, bespuwd, en weggevoerd om veroordeeld te worden. De voorname man rechts in gele tabberd is Pilatus.

In het benedendeel de schenkers met hun kinderen. Rozenkrans en pomander zijn ook hier goed te zien (vgl. glas 58).

Een opmerkelijk kledingdetail bij de zoon van de schenker is zijn zogenaamde voorbroek. Het is een soort buidel ontstaan uit de klep aan de voorzijde van de smalle broeken uit de late vijftiende eeuw.

Evenals de schenker van glas 58 moest Van Reynegom als volgeling van Philips II vluchten. In een latere restauratie zijn de lelies in zijn oorspronkelijke wapen in de top van het glas ten onrechte gewijzigd in zuilen met afgesneden voet. Boven Van Reynegom zijn motto: “Rien sans émuer” (Niets zonder het hart).

Schenkers:

Dirck Cornelisz. van Reynegom, in die tijd een van Gouda’s rijkste bierbrouwers, en zijn vrouw Aechte Jansd. Hij was tevens rentmeester van de tol van de graaf van Holland (Philips II).

Samenhang:

De zeven glazen in de Van der Vormkapel zijn afkomstig uit het klooster der Regulieren aan de Raam in Gouda. Voordien was het convent gevestigd in het land van Stein. Erasmus verbleef daar van 1486 – 1491. Het klooster werd in 1577 aan de stad toegewezen. Bij de sloop in 1580 werden de glazen in de nog lege vensters 20 en 21 geplaatst aan de zuidkant van het koor. Ofschoon de zeven Glazen ook in artistiek opzicht niet detoneerden, vormden zij op deze wijze toch een verward en gedrongen geheel. Tijdens de restauratie werd hieraan een einde gemaakt. Nadat de sponsor Willem van der Vorm eerst de restauratie had betaald, maakte hij het ook mogelijk om in 1934 aan de noordoostzijde van het koor een kapel aan de kerk te laten bouwen. Hierdoor konden deze glazen beter tot hun recht komen, wat trouwens een voorwaarde van de financier was.

Opvallend is, dat de schenkers in de glazen 58 tot en met 61 naar rechts kijken en in de overige Glazen naar links. Allen in de richting van het altaar. Mede hierdoor wordt aangenomen, dat het oorspronkelijke plan voor de kloosterkapel meerdere glazen bevatte: (wanneer men naar de glazen staat toegekeerd) in het centrum de kruisiging met links daarvan mogelijk nog één glas en rechts nog twee extra Glazen om het geheel te completeren.

Glazenier & Ontwerper:

Medewerker(s) uit de werkplaats van Dirck Crabeth, naar ontwerp van de meester.

Maten van het glas:

Hoog 3.95 m ; breed 1.23 m.

 zie details die vanaf de kerkvoer niet waarneembaar zijn

kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn