Selecteer een pagina

Glas 64 | De uitstorting van de Heilige Geest (1557)

Van der Vorm Kapel

De voorstelling verbeeldt de geschiedenis volgens Handelingen 2: 1-13. Om te benadrukken dat de gebeurtenis zich voltrok tijdens een bijeenkomst in huis, is links Maria als een zittende vrouw afgebeeld met het evangelie op haar schoot. Om haar heen zijn de discipelen gegroepeerd, die allen kijken naar de neerdalende duif. Evenals in de glazen 10, 15 en 24 is de duif als symbool voorgesteld van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest manifesteert zich door de vuurtongen boven de hoofden van de discipelen. Onderaan staat de schenker; boven in de top zijn wapen. In de cartouche de tekst uit Handelingen 2.

In de cartouche de tekst uit Handelingen 2.

Van der Vorm Kapel

De voorstelling verbeeldt de geschiedenis volgens Handelingen 2: 1-13. Om te benadrukken dat de gebeurtenis zich voltrok tijdens een bijeenkomst in huis, is links Maria als een zittende vrouw afgebeeld met het evangelie op haar schoot. Om haar heen zijn de discipelen gegroepeerd, die allen kijken naar de neerdalende duif. Evenals in de glazen 10, 15 en 24 is de duif als symbool voorgesteld van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest manifesteert zich door de vuurtongen boven de hoofden van de discipelen. Onderaan staat de schenker; boven in de top zijn wapen. In de cartouche de tekst uit Handelingen 2.

In de cartouche de tekst uit Handelingen 2.

Schenkers:

PaterThomas Hermansz., overste van het klooster Mariënpoel bij Leiden.

Samenhang:

De zeven glazen in de Van der Vormkapel zijn afkomstig uit het klooster der Regulieren aan de Raam in Gouda. Voordien was het convent gevestigd in het land van Stein. Erasmus verbleef daar van 1486 – 1491. Het klooster werd in 1577 aan de stad toegewezen. Bij de sloop in 1580 werden de glazen in de nog lege vensters 20 en 21 geplaatst aan de zuidkant van het koor. Ofschoon de zeven Glazen ook in artistiek opzicht niet detoneerden, vormden zij op deze wijze toch een verward en gedrongen geheel. Tijdens de restauratie werd hieraan een einde gemaakt. Nadat de sponsor Willem van der Vorm eerst de restauratie had betaald, maakte hij het ook mogelijk om in 1934 aan de noordoostzijde van het koor een kapel aan de kerk te laten bouwen. Hierdoor konden deze glazen beter tot hun recht komen, wat trouwens een voorwaarde van de financier was.

Opvallend is, dat de schenkers in de glazen 58 tot en met 61 naar rechts kijken en in de overige Glazen naar links. Allen in de richting van het altaar. Mede hierdoor wordt aangenomen, dat het oorspronkelijke plan voor de kloosterkapel meerdere glazen bevatte: (wanneer men naar de glazen staat toegekeerd) in het centrum de kruisiging met links daarvan mogelijk nog één glas en rechts nog twee extra Glazen om het geheel te completeren.

Bijbels citaat:

“Repleti Sunt Spiritu Sancto/et coeperunt loqui variis/linguis prout spiritus ille/dabat eloqui illis. Actorum 2.”
(En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in verschillende talen, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Handelingen 2).

Glazenier & Ontwerper:

Medewerker(s) uit de werkplaats van Dirck Crabeth, naar ontwerp van de meester.

Maten van het glas:

Hoog 3.65 m ; breed 1.22 m.

 zie details die vanaf de kerkvoer niet waarneembaar zijn

kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn