Selecteer een pagina

Glas 9 | De aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper (1561)

Koor

Het onderwerp is ontleend aan Lucas 1: 5-25. Als Zacharias wordt aangewezen om in de tempel het reukoffer te brengen, verschijnt hem de engel Gabriël, staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar, en kondigt hem de geboorte van een zoon aan die de naam Johannes zal dragen. Vanwege zijn aanvankelijke ongeloof blijft hij stom tot het moment dat zijn zoon geboren is en hij diens naam heeft opgeschreven (zie glas 11). Op de achtergrond zien we Zacharias en zijn vrouw Elisabeth geknield voor hun bed bidden om kinderzegen. Een ontroerend tafereeltje temidden van de monumentale architectuur. De slaapkamer sluit zonder overgang aan op het tempelcomplex dat de taferelen diepte verleent. De ontblote borst van de vrouw op de voorgrond suggereert de aangekondigde vruchtbaarheid van de bejaarde Elisabeth.
In de benedenrand knielt het echtpaar van Hensbeek met daarachter hun vier kinderen. De kinderschare achter de familie verwijst wellicht naar de charitas van de schenker voor het Heilige Geest weeshuis in Gouda. Rechts van de schenker staat zijn wapen.

Koor

Het onderwerp is ontleend aan Lucas 1: 5-25. Als Zacharias wordt aangewezen om in de tempel het reukoffer te brengen, verschijnt hem de engel Gabriël, staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar, en kondigt hem de geboorte van een zoon aan die de naam Johannes zal dragen. Vanwege zijn aanvankelijke ongeloof blijft hij stom tot het moment dat zijn zoon geboren is en hij diens naam heeft opgeschreven (zie glas 11). Op de achtergrond zien we Zacharias en zijn vrouw Elisabeth geknield voor hun bed bidden om kinderzegen. Een ontroerend tafereeltje temidden van de monumentale architectuur. De slaapkamer sluit zonder overgang aan op het tempelcomplex dat de taferelen diepte verleent. De ontblote borst van de vrouw op de voorgrond suggereert de aangekondigde vruchtbaarheid van de bejaarde Elisabeth.
In de benedenrand knielt het echtpaar van Hensbeek met daarachter hun vier kinderen. De kinderschare achter de familie verwijst wellicht naar de charitas van de schenker voor het Heilige Geest weeshuis in Gouda. Rechts van de schenker staat zijn wapen.

Schenkers:

Dirck Cornelisz. van Hensbeek, vier maal burgemeester van Gouda.

Samenhang:

De glazen 9 tot en met 19 in de kooromgang weerspiegelen het leven van Johannes de Doper, de patroonheilige van de Sint Janskerk.

Glazenier & Ontwerper:

Digman Meynaert uit Antwerpen is de glazenier naar een ontwerp van Lambert van Noort uit dezelfde plaats (vergelijk glazen 11 en 13) die evenwel in Amersfoort is geboren.

Maten van het glas:

Hoog 7.55 m ; breed 2.80 m.

 zie details die vanaf de kerkvoer niet waarneembaar zijn

kijk rond en zie hoe groot de glazen zijn